𝟐𝟓% 𝐎𝐟𝐟 sản phẩm Khẩu trang vải kháng khuẩn

Khuyến mãi khẩu trang vải kháng khuẩn - RANDO

Ưu đãi giá lên đến 𝟐𝟓% 𝐎𝐟𝐟 sản phẩm Khẩu trang vải kháng khuẩn: 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇 𝐀𝐈𝐑, 𝐄𝐂𝐎 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇, 𝟑𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐄

Các dòng khẩu trang vải của RANDO sản xuất được kiểm định kháng khuẩn lên đến 90% theo tiêu chuẩn AATCC 100 (Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2017/BCT)

𝐐𝐮𝐚̀ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠: Tặng 01 Khẩu Trang FRESH AIR khi Quý khách mua các dòng áo mưa online (Đơn hàng từ 200.000đ trở lên) để hổ trợ trang bị sản phẩm bảo vệ sức khỏe và tri ân khách hàng.

+𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟓/𝟒 – 𝟏𝟓/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟎

+𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:

𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇 𝐀𝐈𝐑: Giá khuyến mãi 170.000đ/set 10 cái (giá cũ 230.000đ)

Khẩu trang vải kháng khuẩn FRESH AIR - RANDO

𝐄𝐂𝐎 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇: Giá khuyến mãi 115.000đ/set 10 cái (giá cũ 155.000đ)

Khẩu trang vải kháng khuẩn ECO FRESH - RANDO

𝟑𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐄: Giá khuyến mãi 95.000đ/set 10 cái (giá cũ 130.000đ)

Khẩu trang vải kháng khuẩn 3D CARE - RANDO

 

+𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐦𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞

𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/aomua_rando

𝐒𝐞𝐧𝐝𝐨: https://www.sendo.vn/shop/ao-mua-rando

𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐇𝐂𝐌: http://shoprando.vn/

𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐇𝐍: http://randoshop.vn/

𝐘𝐞𝐬𝟐𝟒: https://www.yes24.vn/thuong-hieu/rando

𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: https://www.lazada.vn/shop/ao-mua-rando

𝐒𝐞𝐧𝐌𝐚𝐥𝐥: https://www.sendo.vn/shop/shop-ao-mua-rando