KHẨU TRANG FRESH AIR

Cấu tạo vải đa lớp ngăn khói bụi và nguy cơ phơi nhiễm bệnh qua đường hô hấp, với khả năng kháng khuẩn, tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn lên đến 80%

[shortcode_page_id id=”673″]