KHẨU TRANG FRESH AIR TRẺ EM

Cấu tạo khẩu trang Fresh Air Trẻ Em là vải đa lớp ngăn khói bụi và nguy cơ phơi nhiễm bệnh qua đường hô hấp, với khả năng kháng khuẩn, tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn lên đến 80%

[shortcode_page_id id=”673″]