Cuộc thi “KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ” hưởng ứng thực hiện tiêu chuẩn 5S

THỂ LỆ

CUỘC THI “KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ”

 

I. CHỦ ĐỀ : “KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ” hưởng ứng thực hiện tiêu chuẩn 5S 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả cán bộ CNV Công ty Rando đều được tham gia cuộc thi. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

§ Phát động cuộc thi: Ngày 05/10/2017.

§ Hạn cuối nhận bài dự thi:  16 giờ, ngày 05/11//2017

§ Chấm thi vòng chung khảo: Ngày 10 tháng 11 năm 2017

§ Tổng kết và trao giải thưởng: Ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA

1. Nội dung

 Người dự thi tham gia cuộc thi “KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ” tập trung vào 3 chủ đề sau:

v  Những khẩu hiệu thể hiện sức mạnh đoàn kết trong lao động, trong sản xuất, trong tập thể.

v  Những khẩu hiệu thể hiện tính trách nhiệm, độ chính xác của bản thân đối với công việc.

v  Những khẩu hiệu nâng cao năng suất lao động, ý nghĩa và mục đích của nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

2. Hình thức thể hiện

§ Các câu khẩu hiệu được thể hiện ngắn gọn bằng chữ đánh máy hoặc viết tay trên giấy tập viết hoặc giấy A4.

§ Các câu khẩu hiệu tối đa 15 từ nhưng đầy đủ ý nghĩa

3. Các quy định chung

§ Các câu khẩu hiệu được thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho công việc sản xuất, tạo động lực cũng như tinh thần làm việc cho tập thể lao động trong công ty.

§ Mỗi cá nhân được tham gia tối đa 10 câu khẩu hiệu thuộc bất cứ chủ đề nào ở mục nội dung cuộc thi (Mục 1).

§ Không sao chép ý tưởng trên sách báo, trang mạng…

§ Ban Giám khảo là người có quyền quyết định cuối cùng đối với những câu Khẩu hiệu đoạt giải.

§ Câu khẩu hiệu nào hay đoạt giải sẽ được in và treo tại nhà máy, phương tiện truyền thông, văn phòng và khuôn viên công ty rando.

§ Nơi nhận bài dự thi: Phòng Hành Chánh – Nhân sự

V. BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo

§ Ông Ngô Đa Lộc (Tổng Giám Đốc) – Trưởng Ban Tổ chức

§ Bà Đoàn Thị Phương (Thành Viên HĐTV) – Thành viên BGK

§ Ông Lê Kim Tú (Giám Đốc Điều Hành) – Thành viên BGK

2. Giải thưởng

§ 01 giải Nhất: 01 sản phẩm áo mưa cao cấp Rando kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 300.000đ

§ 04 giải Nhì, 01 sản phẩm áo mưa cao cấp Rando kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 200.000đ

§ 05 giải Ba 01 sản phẩm áo mưa cao cấp Rando kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 100.000đ